Najczęstszymi uzależnieniami kierowanymi na leczenie odwykowe są alkoholizm i narkomania. Głównie narażona na nie jest młodzież wkraczająca w dorosłość, choć w ostatnich latach wiek inicjacji alkoholowej obniża się. Dzieci pozbawione pozytywnych wzorców, wartości i norm, a przede wszystkim opieki i zainteresowania ze strony rodziców, starają się poukładać sobie świat i odnaleźć się w nim. Nie jest to łatwe w szczególności, gdy czai się wiele pokus i dróg na skróty.

Młodzi ludzie próbują nowych rzeczy, podążają też za grupą, która niekoniecznie promuje pozytywne wartości. Człowiek młody, nierozumiany przez otoczenie szuka sobie towarzystwa, które go zaakceptuje, lub przynajmniej pozwoli wśród nich przebywać. Mówią, że w grupie siła, ale ta siła i nacisk czasem może sprzyjać destruktywnym zachowaniom. Jeśli mowa o próbowaniu, to mam na myśli zabawy, alkohol, narkotyki czy seks. Od niewinnych prób brania czy picia podczas imprez może zacząć się poważna „przygoda” z uzależnieniem, która nie ma nic wspólnego z zabawą. Jej finał może być tragiczny, jeśli nałogowiec w porę nie zgłosi się na leczenie odwykowe. Kontakt z alkoholem czy narkotykami niesie ze sobą także inne zagrożenia. Młodzi ludzie uciekają z domu, koczują na dworcach czy ruinach budynków, żyją na marginesie zadowalając się minimum, by tylko przetrwać i mieć, co wypić czy „wciągnąć”. Do tego dochodzi zagrożenie przypadkowymi kontaktami seksualnymi, prostytucją a w konsekwencji chorobami i zakażeniami. Jeśli w porę młody człowiek nie otrzyma fachowej pomocy, lub sam nie wyrwie się z takiego otoczenia może mu nie pomóc nawet leczenie alkoholizmu. Często, bowiem osoby pomyślnie przechodzące leczenie wracają do poprzedniego życia nie znając innej możliwości, nie mając szansy czy siły na znalezienie inne drogi, lub są słabi i zbyt podatni na destruktywne towarzystwo, które znów wciąga ich w nałóg. Mogą powtórnie trafić na odwyk, lecz gdy sami nie będą chcieli z niego wyjść, gdy nie będą się wystarczająco starać, wówczas nie przyniesie to pożądanego rezultatu- życia wolnego od uzależnienia.