Czy uzależnienie to choroba? Tak, ponad wszelka wątpliwość. I należy ją leczyć podobnie jak inne schorzenia somatyczne i psychiczne. Zespoły zależności tzw. chemiczne ( od substancji) i behawioralne (od czynności, zachowań) leczymy dziś stosując psychofarmakologię i psychoterapię, którą organizuje oraz prowadzi właściwie wykształcona osoba. Co decyduje o poziomie usług terapeuty? Studia, kursy, staże, doświadczenie? Praca z ludźmi uzależnionymi wymaga od wspomnianego specjalisty połączenia jego odpowiednich cech psychofizycznych oraz informacji zdobytych na szkoleniach.

Specjalista psychoterapii uzależnień to osoba, która ma za sobą studia magisterskie i mnóstwo godzin odbytych szkoleń. Ukończone studia wyższe to decydujący warunek do spełnienia na drodze do zawodu terapeuty uzależnień. Psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo oraz teologia to kierunki na studiach, które są pożądane jako fundament tego fachu. Fach ten jest regulowany, co oznacza, że odpowiednie przepisy stworzone przez instytucje ustawodawcze dokładnie definiują, kto może stać się specjalistą terapii uzależnień. Wnikliwa diagnoza oraz ustalenie harmonogramu leczenia to pierwsze zabiegi, które musi wykonać specjalista psychoterapii uzależnień. Poznanie człowieka uzależnionego to kluczowa czynność w początkowych działaniach, które mają zmierzać do całkowitego wyleczenia. Czasami do wyżej opisanego planu działania wkradają się wyjątki od reguły, a dzieje się tak wtedy, gdy człowiek uzależniony nie jest skory do podjęcia leczenia. W takim wypadku pierwsza czynność terapeuty to próba zmotywowania takiej osoby do podjęcia leczenia. Specjalista od terapii uzależnień to nie jedynie praca w klinice. Leczenie można przeprowadzać w domu osoby uzależnionej, można też prowadzić zajęcia w zakresie profilaktyki na przykład w szkołach średnich. Ceny szkoleń oraz kursów dla terapeutów walczących z uzależnieniami są niezmiernie zróżnicowane. Cena kursów zależy od miejsca w którym chcemy je odbyć, ale z reguły jest to od 5000 do 13000 złotych. Teraz dobra informacja dla osób o znikomych funduszach pieniężnych: niektóre Agendy rządowe jak np. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii oferuje dofinansowanie do tego typu kursów.